Haberler

Fotoğraf Sanatçısı Aslı NARİN’in "Carpe Noctem" sergisi, İİSBF Dr. Öğr. Üyemiz Rana ÖZTÜRK Küratörlüğünde Millî Reasürans Sanat Galerisi’nde

Fotoğraf sanatçısı Aslı NARİN’in “Carpe Noctem” adlı sergisi, İstinye Üniversitesi İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Rana ÖZTÜRK küratörlüğünde 28 Kasım-29 Aralık 2018 tarihleri arasında Millî Reasürans Sanat Galerisi’nde yer alacak.

Serginin küratörlüğünü üstlenen Dr. Öğr. Üyesi Rana ÖZTÜRK, aynı zamanda sergi için hazırlanan kitabın metnini de kaleme aldı. Dr. Öğr. Üyesi Rana ÖZTÜRK, sergi için hazırlanan kitapta genel çerçeveyi şöyle özetlemekte:
“Carpe Noctem, gecenin eşiğinin aşılmasıyla yerlerin ve zamanların birbirine geçtiği, karanlık dar sokaklardan, yerleşimin olmadığı geniş boşluklara uzanan bir yolculuğu sunmaktadır. Fotoğraflardaki mekânların kimisi aşina olduğumuz yerler gibi görünse de, sanatçı fotoğraf tekniğiyle bunları hem olduklarından daha yabancı hem de birbirinin yerine geçebilecek hale getiriyor. Yani farklı şehirlerin sokakları birbirine karışıyor. Yaptıkları anlık çağrışımlarla izleyiciye de karanlık sokaklardaki deneyimi anımsatıyor. Böylece yer ve zamanı muğlak, sınırsız ve herkese ait kılıyor.
Narin, çoğunu sokaklarda çektiği fotoğraflar aracılığıyla, dünyayla gecenin bilinmezliği içinde bir bağ kurarak sadece estetik deneyim yoluyla elde edilebilecek bir bilginin peşinden gidiyor. Ancak bu deneyim, fotoğraf çekme eylemi sonucunda çıkacak olan nihai imgeyle sınırlı değil. Sanatçı sokaklarda gezinme eyleminin kendisiyle ortaya çıkan, varoluşa dair daha önce fark edilmemiş bir potansiyelin ya da gecenin muğlak akışkanlığı içinde aklın sınırlarının ötesinde bir oluşu tecrübe etmeyi deniyor.”
Aslı Narin’in 2016 yılından beri Millî Reasürans Sanat Galerisi için hazırladığı “Carpe Noctem” sergisinde yakın dönemde ürettiği fotoğraf serileriyle beraber buluntu fotoğraflardan oluşan bir başka seriyi de görmek mümkün. Sergiye ismini veren Carpe Noctem’de geceyi hakkını vererek yaşama çağrısında bulunan sanatçı, hem gece sokakta yaptığı gezintilerle fotoğrafların kahramanı hem de gecenin hayatı kavramaya dair bir araştırmacısı olarak karşımıza çıkmaktadır.Topkapı Kampüsü

İstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsü, Maltepe Mah., Edirne Çırpıcı Yolu, No.9 Zeytinburnu, İstanbul, 34010

Telefon: 0850 283 60 00
Eposta: info@istinye.edu.tr

Mlpcare Medicalpark Liv Hospital VM Medicalpark