İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü

İstinye Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi bünyesindeki Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümünde eğitim süresi 4 yıl olup, 1 yıllık İngilizce hazırlık eğitim ve öğretimi sunmaktadır. Bölümdeki eğitim dili İngilizcedir.

Bilişim ve iletişim teknolojileri günümüzde bireyleri ve kurumları birbirlerine bağlamakta, yaşamın her alanına dokunmaktadır. Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans Programı, bilişim ve iletişim teknolojileri alanında çalışacak işletmeciler yetiştirmek amacıyla kurulmuştur. Programda hem işletme yönetimi, hem de bilgisayar bilimleri alanlarında kuramsal ve uygulamalı eğitim verilir. Öğrenciler, işletme enformatiği uzmanı ve sistem analisti olarak ihtiyaç duyacakları analitik, teknik, yönetsel, iletişimsel ve profesyonel bilgi ve becerilerle donatılır. Programın mezunlarına kazandırdığı yaratıcılık, çözüm odaklılık, bilgiyi kullanma becerisi, girişimcilik ve takım çalışmasına yatkınlık her sektör ve meslekte aranılan niteliklerdir.

Yönetim Bilişim Sistemleri, insan, teknoloji, sistem teorisi ve bilgi yönetimi alanlarını bir araya getiren bir alandır. Yöneticilerin karar vermesini kolaylaştırmak için, değişik yerlerdeki bilgilerin toparlanarak, bütün haline getirilmesi, Yönetim Bilişim Sistemleri'nin en önemli görevlerinden biridir. Bilgi günümüz toplumlarında stratejik bir kaynak haline gelmiştir. Bu nedenle bilginin yönetilmesi de bir kadar önem kazanmıştır. Bu amaç doğrultusunda yönetim bilişim sistemleri; bilginin sürekli üretilmesi, yenilenmesi ve yönetilmesi için gerçekleştirdiği çalışmalarıyla bize İşletme ve Bilgisayar Mühendisliğinin birleşimini sunmaktadır. Bilgisayar sistemleriyle elde edilen bilgilerin, işletmenin içindeki işlere, yönetim fonksiyonlarına, iş süreçlerine, işletme problemlerine aktarılmasını sağlar ve bu noktada Yönetim Bilişim Sistemleri teknolojiyi bir araç değil bir sonuç olarak kullanır.

Üniversitemiz, yükseköğretim eğitiminin uygulama ile birlikte verilmesi gerektiği düşüncesini taşımakta ve açmış olduğu her bir bölüm için çok sayıda çözüm ortağı ile işbirliğine gitmektedir. Pratiğe dayalı eğitim düşüncesiyle hareket eden üniversitemizde söz konusu bölüm derslerinin uygulamalı olarak işlenmesi konusunda ilgili kuruluşlardan destek alınmaktadır. Diğer taraftan öğrenciler dönem içi boş zamanlarında gönüllü staj ve zorunlu yaz staj yapabilecekleri stratejik ortak niteliğindeki kurumlarda, pratik bilginin uygulanması öğretilmektedir.

Çağdaş istihdam paradigmasına göre yükseköğretim kurumlarında yetenek çeşitlendirilmesi önemlidir. Bu nedenle üniversitemiz, öğretim programlarında öğrencilere çeşitli yetenekler kazandırmaktadır.

Bilginin günümüzdeki artış hızı, çağdaş yöntem ve araçlarla işlenmesi zorunluluğunu doğurmuş böylece Yönetim Bilişim Sistemleri bölümüne ciddi bir gereksinim ortaya çıkarmıştır. Kuruluşlar varlıklarını sürdürüp gelişmek, kendileri ile ilgili bilgileri üretme saklama, planlama ve değiştirme işlemlerini hızlı ve sağlıklı bir şekilde oluşturmak için bu alanda gelecek bilgileri kullanma zorunluluğu duymaktadır. Bu nedenle mezunlar çeşitli işletmeler ve resmi kuruluşların bilgi işlem merkezlerinde sistem geliştirme birimlerinde, proje geliştirme bölümlerinde, bankalarda, GSM şirketlerinde ve ayrıca yazılım ve danışmanlık şirketlerinde görev alabilirler.

Bu meslekteki mezunlara gittikçe artan bir talep olmasına rağmen, ülkemizde bu mesleğe sahip kişilerin sayısı oldukça azdır. Bu nedenle iş bulma olanakları çok yüksektir. Bu maksatla Yönetim Bilişim Sistemleri bölümünde sektörün ihtiyacı olan bilişim uzmanı ve yöneticileri yetiştirilmektedir.

Topkapı Kampüsü

İstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsü, Maltepe Mah., Edirne Çırpıcı Yolu, No.9 Zeytinburnu, İstanbul, 34010

Telefon: 0850 283 60 00
Eposta: info@istinye.edu.tr

Mlpcare Medicalpark Liv Hospital VM Medicalpark