İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü

Neden Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret?
Uluslararası ticaret, modern, ticari dünyamızın ve ülke ekonomilerinin belkemiğini oluşturur; zira çeşitli ulusların üreticileri, kendi sınırları içerisinde üretip satmakla sınırlı değil, genişletilmiş bir pazarda faaliyet göstererek kar sağlamaya çalışırlar. Üretim maliyetlerinin ülkeler arasında farklılık göstermesi, uzmanlaşmış endüstriler, doğal kaynakların eksikliği veya fazlalığı, farklı tüketici tercihleri, markalaşma gibi konular üretim ve alım – satım faaliyetlerinin ülke sınırlarının dışına çıkmasının nedenlerinden başlıcalarıdır. Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü, küresel pazarda faaliyet gösteren işletmelerin operasyonlarını ve ticaret projelerini yönetecek mezunlar vermek üzere 1 yıllık İngilizce hazırlık ve 4 yıllık lisans eğitim ve öğretimi sunmaktadır. Eğitim dili İngilizcedir.

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü Size ne Kazandırır?
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü, küresel işletme yoğunluğunun artış gösterdiği günümüz dünyasında ihtiyaç duyulan değişik kültürel ortamlarda çalışabilen, ekonomik ve ticari faaliyetleri yorumlayıp yönetebilecek, uluslararası ticaret konularına hakim, işletmeyi bir bütün olarak kavrayıp stratejiler belirleyebilecek uygulamacıları yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Mezunlarımız işletmenin temel faaliyet alanları olan pazarlama, muhasebe, finans, operasyon ve hizmet yönetimi bilgisinin yanısıra uluslararası işletmecilik kapsamında ithalat – ihracat, kambiyo yönetimi, lojistik ve taşımacılık, ticaret hukuku, gümrükleme, sigorta ve risk yönetimi alanlarında donanıma sahip olacaklardır. Mezunlarımız, iletişimi güçlü, farklılıkları anlayabilen ve uygun davranış kalıpları geliştirebilen, mesleki etik bilgisine sahip, sorgulayan ve yaratıcı çözümler geliştirebilen, güncel ekonomik ve politik gelişmeleri takip eden uluslararası ticaret uzmanları olarak iş dünyasında yer alacaklardır. Eğitim öğretim planında uluslararası ticaret operasyon ve projelerini yönetebilecek güçte elemanlar olarak yetişmelerini sağlamak amacıyla düzenlenmiştir. Eğitim öğretim, alanında uzman akademisyenler ile sektör temsilcilerinin katılımıyla sadece anlatma ve öğretme tabanlı değil aynı zamanda araştırma, uygulama, sunma odaklı olacaktır.

Tüm öğrencilerimiz KOSGEB tarafından verilen Uygulamalı Girişimcilik Sertifikası ile mezun olacak ve kariyer yolculuklarında kendi işinin sahibi olabilme anlamında önemli bir avantaja sahip olacaklardır. Üniversitemiz, yükseköğretim eksenli eğitimin uygulamalı bir şekilde gerçekleştirilmesi düşüncesini taşımakta ve açmış olduğu her bir bölüm için çok sayıda çözüm ortağı ile işbirliğine gitmektedir. Öğrencilerin dönem içi boş zamanlarında gönüllü staj ve zorunlu yaz stajı uygulamalarında da bu çözüm ortağı niteliğindeki kurumların büyük derecede avantajları olacaktır.

Mezunlar için İş Olanakları Nelerdir?
Mezunlarımız, dış ticaret, gümrükleme, lojistik ve taşımacılık, havayolları ve sigorta şirketlerinde görev alabilir; ulusal ve uluslararası işletmelerde, finans kurumlarında pazarlama, finans, muhasebe ve insan kaynakları yönetimi dallarında çalışabilirler. Gerekli sınavları vermek suretiyle mali ve gümrük müşavirliği, kamu sektöründe müfettişlik yapabilmekte; kendi dış ticaret şirketlerini kurabilmektedirler. Mezunlarımızın bir kısmı ise, Türkiye’de veya yurtdışında bulunan üniversitelerde akademik hayatlarına devam edeceklerdir.

Topkapı Kampüsü

İstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsü, Maltepe Mah., Edirne Çırpıcı Yolu, No.9 Zeytinburnu, İstanbul, 34010

Telefon: 0850 283 60 00
Eposta: info@istinye.edu.tr

Mlpcare Medicalpark Liv Hospital VM Medicalpark