İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Sağlık Yönetimi Bölümü

Neden Sağlık Yönetimi?
Dünyadaki gelişmelere paralel olarak ülkemizde de ekonomik, demografik, sosyal ve kültürel alanlarda yaşanan gelişmeler neticesinde, sağlık sistemimizin daha iyi yönetilme ihtiyacı artmıştır. Bu ihtiyacın karşılanması son derece önemlidir çünkü sağlık sisteminin temel amacı, ülke insanının sağlık düzeyinin korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesidir. Bu amaca ulaşılması ise sağlık hizmetleri sunumunda, finansmanında, sistemin ihtiyacı olan girdilerin temininde, sağlık politikalarının belirlenmesinde ve performansın değerlendirilmesinde profesyonel bilgi ve becerilerle donatılmış sağlık yöneticilerini gerektirmektedir.

Sağlık yöneticiliği mesleği, Türkiye’de yeni bir meslek olmamakla birlikte, yıldızı yakın zamanda parlayan ve gelecek vadeden bir meslektir. Sağlık yöneticisi olarak insan sağlığının korunmasında, iyileştirilmesinde ve geliştirilmesinde aktif rol almak isteyen siz değerli arkadaşlarımız için sağlık yöneticiliği mesleği doğru bir tercih olacaktır.

 

Sağlık Yönetimi Bölümünün Amacı Nedir?

Bireylerin ve toplumun sağlık düzeyinin korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi temel amacına katkıda bulunan sağlık kurumlarının tasarlanmasına, işletilmesine, performansının değerlendirilmesine ve sorunlarının çözümüne liderlik edecek, inovatif düşünen, stratejik yönelimli ve etik değerlere bağlı sağlık yöneticileri yetiştirmektir.

Bunu da sizlere “gerçek hayatla entegre bir eğitim” sağlayarak başarmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda İSÜ Sağlık Yönetimi Bölümü öğrencilerimiz;

  • İngilizce hazırlık olmadan 700 saatlik İngilizce eğitimini müfredata entegre edilmiş olarak alabilecek,
  • Hem derslerinde hem de mesleki uygulamalarında ülkemizin en büyük hastaneler ağına sahip bir markası olan MLPCare Group hastane yöneticilerinin desteğini alabilecek,
  • Sağlık sektörünün sorunlarına daha etkili, daha verimli ve daha yenilikçi çözüm önerileri geliştirebilecek yeterliliğe sahip olmak için öğrenciliklerinden itibaren aktif bir şekilde bilimsel araştırma çalışmalarında rol alabilecek,
  • Üyesi olacakları Sağlık Yönetimi Öğrenci Kulübünün yapacağı faaliyetler ve müfredatta yer alan İstinyelilik Manifestosu dersinden alacakları destekle sosyal yönlerini güçlendirebilecek,
  • Başarı durumlarına bağlı olarak, daha okurken Medical Park Hastanelerimizde yarı zamanlı olarak çalışma imkanına sahip olabileceklerdir.

 

Mezunlarımız Nerede Çalışır?

Bölüm mezunlarımız; Medical Park Hastanelerimizde, diğer özel hastanelerde, kamu hastanelerinde, üniversite hastanelerinde, bağımsız polikliniklerde, laboratuvarlarda, rehabilitasyon merkezlerinde, Sosyal Güvenlik Kurumunda, Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında, özel sigorta şirketlerinde, ilaç, tıbbi cihaz üreten endüstri kuruluşlarında, sağlıkla ilgili araştırma merkezlerinde, danışmanlık firmalarında ve üniversitelerde çalışabilmektedir.

Topkapı Kampüsü

İstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsü, Maltepe Mah., Edirne Çırpıcı Yolu, No.9 Zeytinburnu, İstanbul, 34010

Telefon: 0850 283 60 00
Eposta: info@istinye.edu.tr

Mlpcare Medicalpark Liv Hospital VM Medicalpark