İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme Bölümü

Hızla ve yükselen bir ivme ile kabul gören küreselleşme olgusu ve son yıllarda dünyada yaşanan sosyal, politik ve ekonomik değişimler, işletme eğitiminin öneminin daha da artmasına ve bu eğitimin özüne ilişkin bakış açısının da farklılaşmasına neden olmuştur.

Bilim teknolojileri ile endüstri kavramlarının içiçe geçtiği Endüstri 4.0 (Industry 4.0) devrimi, işgücü piyasalarındaki dönüşümü de beraberinde getirmiştir. Bu dönüşüm sürecinde rekabetin daha da yoğunlaşacağının tahmin edildiği geleceğin iş dünyasına hazırlıklı olmak bir ihtiyaç ve gerekliliktir. Bu gerçekler gözönüne alındığında, Endüstri 4.0 paralelinde gelişmekte olan Work 3.0 çalışma modellerine uyum sağlayabilen ve bu süreç için gerekli bilgi, donanım ve yetkinlikle öğrencilerimizi donatmak bölümümüzün hedefleri arasındadır. Bu hedefe ulaşabilmek için, öğrencilerimizin geniş bir ders yelpazesi içinde kendilerini keşfederek eğitim alma ve öğrenme olanağı bulacakları ve bunları deneyimleyebilecekleri bir Üniversite anlayışı ve ortamının kendilerine sunulmuş olması son derece faydalı olacaktır.

Üniversitemizin eğitim ve öğretim felsefesi, özetle küresel bir bakış açısına sahip yükseköğretim eksenli öğretim ile uygulamalı bir eğitim yaklaşımı olarak konumlandırılabilir. Bu bakış açısıyla, Üniversitemizin organik bağının bulunduğu çözüm ortağı sağlık kurumları işletmeleri başta olmak üzere, öğrencilerimizin bu kurumlarda gönüllü staj (dönüm içi) ve zorunlu yaz stajı yapmaları mümkün olabilecektir.

İşletme Bölümümüz; küresel bir bakış açısıyla 21. yüzyıl yönetim anlayışının gerektirdiği bilimsel ve mesleki donanıma sahip, Endüstri 4.0 ile uyum sağlayabilecek bilgi teknolojileri altyapısına hakim, en az bir yabancı dilde iletişim kurabilen, doğaya ve çevreye duyarlı ve iş/sosyal yaşama dair hedefleri olan yönetici adayları ve girişimciler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Topkapı Kampüsü

İstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsü, Maltepe Mah., Edirne Çırpıcı Yolu, No.9 Zeytinburnu, İstanbul, 34010

Telefon: 0850 283 60 00
Eposta: info@istinye.edu.tr

Mlpcare Medicalpark Liv Hospital VM Medicalpark