İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Ekonomi Bölümü

Prof. Dr. Göksel Aşan,
Bölüm Başkanı

İstinye Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin diğer bölümlerinde olduğu gibi Ekonomi Bölümü’nde de eğitim dili Türkçedir. Öğrencilerimizin günümüz Dünya ve Türkiye ekonomisini tanımalarını ve anlamalarını sağlayacak, teorik olduğu kadar güncel tartışmalara da yer veren bir ekonomi eğitimi vermek, hem fen bilimleri hem de diğer sosyal bilimlerle etkileşimi öne çıkaran, disiplinler arası çok yönlü bir eğitim yaklaşımını benimseyerek, seçkin iktisatçılar yetiştirmek temel misyonumuzdur.

Bireylerin, toplumların ve ulusların kaderini önemli ölçüde ekonomik koşullar yönlendirmektedir. İşsizlik, enflasyon gibi bireyleri yakından etkileyen sorunlarla, krizler ve siyasi istikrarsızlık gibi ulusal ve uluslararası sorunların temel belirleyicisi ekonomidir. Dünya ekonomisi her geçen gün daha da küreselleşiyor. Bu yeni ve hızlı değişimin tam ortasında, firmalar arası rekabet de giderek ulusal sınırları aşmakta, uluslararası bir boyut kazanmaktadır. Yalnızca yerel ekonomiyi iyi anlamak değil, küresel ekonomiyi de sosyal ve siyasal boyutlarıyla birlikte geniş bir perspektif içinde analiz etmek, doğru yorumlar yapmak ve mümkün olan en az hata payıyla iktisadi öngörüler oluşturmak şirketler için kaçınılmaz hale gelmiştir. İşte bu yüzden ulusal ve uluslararası gelişmeleri yakından takip eden, geniş bir vizyona sahip, anlaşılması güç problemlere yaratıcı ve doğru çözümler üretebilen profesyonel ekonomistlere bugün her zamankinden daha fazla gereksinim duyulmaktadır.

Ekonomi Bölümü mezunlarının özel sektörde ve kamu sektöründe görev yapabilecekleri pek çok çalışma alanı mevcuttur. Bunlar arasında ekonomi yönetimi, işyeri yöneticiliği, uzmanlık, müfettişlik, denetçilik, dış ticaret, muhasebe, pazarlama sayılabilir. Tüm sektörlerdeki firmalarda pazarlama, dış ticaret, finansman gibi farklı birimlerde yöneticilik, banka ve finans kuruluşlarında uzmanlık, tüm firmaların muhasebe ve finansman departmanlarında uzmanlık, özel sektördeki farklı istihdam alanları arasındadır. Ayrıca Merkez Bankası, Hazine, Ekonomi Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu gibi kamu kurumlarında uzman olarak görev alabilirler.

Topkapı Kampüsü

İstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsü, Maltepe Mah., Edirne Çırpıcı Yolu, No.9 Zeytinburnu, İstanbul, 34010

Telefon: 0850 283 60 00
Eposta: info@istinye.edu.tr

Mlpcare Medicalpark Liv Hospital VM Medicalpark