İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Ekonomi Bölümü

Ekonomi bölümünün amacı, hem teorik hem de güncel tartışmalara dayanan uygulamalı bir disiplinlerarası eğitim vererek küresel ekonomiyi yakından tanıyan ve Türkiye ekonomisini iyi bilen ekonomistler yetiştirmektir.

Soru Soran, Cevap Arayan ve Çözüm Odaklı Ekonomistler

Günümüz dünyası, küreselleşmenin etkilerinin her an hissedildiği oldukça dinamik dönüşümlere sahne oluyor. Söz konusu sahnede yer alacak ekonomik aktörlerin yol boyunca karşılaşacakları finansal istikrarsızlık, enflasyon ile piyasa fiyatlarındaki aşırı oynaklık gibi sorunların temeline inebilmeleri ve sorunlara cevap arayıp çözümler geliştirebilmeleri, vizyonlu bir ekonomist olabilmenin olmazsa olmazlarındandır. Bu anlayıştan hareketle, hem ulusal ekonomiyi iyi anlayarak hem de küresel ekonomiyi yakından takip ederek sorunları geniş bir perspektiften ele alan, doğru yorumlar yapan, doğru öngörülerde bulunan ve doğru çözümler geliştirebilen ekonomistlere her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuluyor.

Uzmanlaşma ve Farklılaşma

Ekonomi bölümü olarak, zorunlu dersler ve geniş seçmeli ders havuzundan alacağınız derslerle iyi bir ekonomist olarak yetişmenizi ve ilgi alanlarınızı keşfetmenizi sağlamak için zengin bir müfredat geliştirdik. Temel mikroekonomi, makroekonomi ve istatistik derslerine ek olarak sunduğumuz sosyal seçmeli derslerle sosyal yönünüzü geliştirebilecek; finans, muhasebe, uluslararası ekonomi, pazarlama ve inovasyon odaklı çeşitli bölüm seçmeli dersleri ile de ilgi alanlarınızı keşfederek bir ekonomistin sahip olması gereken bilgi ve vizyonu kazanacaksınız. Bunlara ek olarak küresel ekonominin ayrılmaz bir parçası haline gelen programlama ve makine öğrenmesi konularında alanında seçkin ve sektör tecrübesi olan akademisyenlerden dersler alarak hem ufkunuzu geliştirecek hem de mezuniyet sonrası istihdam konusunda bir adım öne çıkacaksınız.

Geniş Çalışma Alanı

Rekabetçiliğin üst seviyeye ulaştığı küresel ekonomide refah seviyesi yüksek bir ulus olarak yer alabilmek ve bulunulan yeri muhafaza edebilmek son derece önemlidir. Firmalar için ise yeni pazarlara girebilmek ve mevcut pazar paylarını artırabilmek oldukça mühim bir husus olarak ortaya çıkıyor. Bu bağlamda, ekonomi bölümü mezunları hem kamu sektöründe hem de özel sektörde geniş bir yelpazede görev alabilir. Bankacılık ve finans, ekonomi yönetimi, denetim, müfettişlik, dış ticaret, muhasebe ve pazarlama gibi alanlar, ekonomi bölümü mezunlarının istihdam alanlarının başlıcalarıdır. Ayrıca disiplinlerarası bir program olan ekonomi, akademik kariyere son derece elverişli bir programdır.

Deneyimli akademisyen kadromuzun ve zengin müfredatımızın, en temel önceliğimiz olan hem sektörde hem de akademide parmakla gösterilen, işini severek yapan ve seçkin mezunlar yetiştirebilme hedefimiz için en büyük avantajımız ve şansımız olduğunu biliyoruz. Ekonomi bölümü olarak siz değerli arkadaşlarımızı bizimle birlikte bu hedefe yürümeye bekliyoruz.

Topkapı Kampüsü

İstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsü, Maltepe Mah., Edirne Çırpıcı Yolu, No.9 Zeytinburnu, İstanbul, 34010

Telefon: 0850 283 60 00
Eposta: info@istinye.edu.tr

Mlpcare Medicalpark Liv Hospital VM Medicalpark