İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Ekonomi Bölümü

Neden İstinye üniversitesinde ekonomi okumalı?

2008 küresel finansal krizinin ortaya çıkmasıyla birlikte, gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomiler arasındaki artan finansal kırılganlıklar, iklim değişikliği, artan gelir ve refah eşitsizlikleri ile ilgili kaygılar, mevcut ekonomik paradigmaya yeni zorluklar getirmektedir. Dünyanın önde gelen ekonomistleri arasında, gerçekte ekonominin nasıl çalıştığı konusunda yeni bir bakış açısına ihtiyaç duyulduğu konusunda bir fikir birliği vardır. İstinye Üniversitesi'nde lisans programı, öğrencilere genel ekonomik modellemeyi tam anlamıyla kavramasını sağlamakla kalmayıp, ayrıca ekonominin sınırlarını anlamaları ve yeni gelişen iktisadi düşünceyi öğrenmenizi sağlayacaktır.

Öğrenciler aşağıdaki gibi zorlu sorulara cevap verecek şekilde daha donanımlı olacaklardır: Kamu sektörünün piyasa temelli bir ekonomide rolü ne olmalıdır? Finansal krizden kaçınmak için daha fazla düzenlemeye mi ihtiyacımız var? Neden bazı ülkeler zengin ve diğerleri fakir? Türkiye gibi bir açık ekonomi farklı döviz kuru rejimleri arasında nasıl seçim yapar? Doğru $-TL kur oranı nedir? Sürdürülebilir ekonomik büyüme nasıl sağlanabilir? Çin ve diğer Asya ekonomilerinin sanayi politikalarından neler öğrenebiliriz? Eğer sorularınız bunlar ise, İstinye Üniversitesi Yeni Ekonomi lisans eğitimi sizin tercih ettiğiniz programdır.

Tanıtım

İstinye Üniversitesi'nde lisans programının amacı, iktisatla ilgili konuları açıklığa kavuşturarak ve iktisadın özel uygulamaları hakkında farkındalık yaratarak öğrencileri iktisat eğitimi almaya teşvik etmektir. Öğrenciler, ekonomik bir probleme yaklaşırken zengin deneyimler ve analitik araçları birlikte kullanmaya teşvik edilirler. Bilimsel olarak hem nitel hem de nicel analizi yürütmenin ne anlama geldiğini öğreneceklerdir. Programın ilk yarısı, öğrencileri farklı koşullar altında ekonomik konularla ilgili çok çeşitli problemler sunan “Gerçek Dünya Ekonomisi” ile ilgilendirmektir. Öğrenciler niceleyici araçların kullanımını öğrenecek ve her zaman evrensel olarak uygulanabilir olmadıklarını anlayabileceklerdir. Örneğin, gelişmiş ekonomilerle karşılaştırıldığında gelişmekte olan ülkeler ve bu ülke piyasalarına ilişkin sorunların nasıl ele alınacağı.

Yeni ekonomik düşünce

Yirminci yüzyıl ekonomisinin ana akım paradigması, “Tümevarım Yaklaşımı” temelli fikirlerin egemenliğine girmiştir. Yaklaşım, ekonomik aktörleri mükemmel bir rasyonel, pazarların mükemmel bir şekilde etkin olmasını ve hiçbir işlem maliyeti ve kusursuz bilgi olmaksızın dengeye doğru hızlı ayarlamalar yapabilmelerini sağlar. Bu koşullar altında dengenin kaynakları verimli bir şekilde tahsis ettiği gösterilmiştir. Küresel Finansal Kriz'in ortaya çıkışı ve geleneksel politika reçetelerinin pek çok gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomideki durgunluğu gidermedeki başarısızlığı, makroekonomik teori ve politikanın ana akımdaki etkinliği hakkında süregelen tartışmalara yol açmıştır. Hem gelişmiş hem de gelişmekte olan birçok dünya ekonomisi, finansal kırılganlıklardan, gelir ve refah eşitsizliklerinden çevre ile ilgili kaygılara kadar çeşitli sorunlarla karşı karşıyadır. Ekonominin nasıl işlediğine ve nasıl daha iyi hale getireceğimize dair yeni bir anlayış getirmeye ihtiyaç vardır. İstinye Üniversitesi'ndeki program, “Tümdengelim Yaklaşım” temelinde ekonominin daha gerçekçi bir görünümünü benimseyerek “Yeni Gelişmekte Olan Ekonomik Düşünce” yi geliştiriyor. Ekonomiyi, kurumların rasyonel davranmadığı ve sınırlı bilgi erişimine sahip, aracıların heterojenliği ile dinamik, karmaşık, gelişen bir sistem olarak alır. Yeni yaklaşım, öğrenme sürecini hem zaman içinde gelişen hem dinamik hem de yenilikçi olarak ele alır. Bu görüşte piyasalar istikrarsızlıklara maruz kalabilir ve işlevsiz hallerde sıkışabilirler. Soyut kavramların aksine, ekonomiye daha deneysel olarak dayanan bir anlayış, devlet, iş ve sosyal sektöre kritik konularda daha iyi karar vermede yardımcı olacak politikaların geliştirilmesinde geniş ve olumlu bir etkiye sahip olabilir. Bu konular finansal sistemin reformunu, sürdürülebilir ekonomik büyüme ve inovasyona ulaşmayı, artan gelir, refah eşitsizliklerini ve çevresel sorunları ele almayı içerir. Program, gelecek nesillerin iyi eğitimli ve geleceğin sorunlarıyla başa çıkmak için etkili entelektüel ve kantitatif araçlarla donatılmasını sağlamak için öğrencilere ekonomi öğretme şeklini değiştirecek şekilde tasarlanmıştır. İstinye Üniversitesi'nde öğrenciler, gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomilere ve dünyanın geri kalanıyla ilgili ekonomik teori ve politikaları inceler:

  • Mikro ve makroekonomik analizler;
  • Sosyal Bilimlerde Sistem Dinamiklerini Modellemeye Giriş;
  • Ekonomi ve işletme için istatistiksel yöntemler;
  • Ekonometrik Analiz;
  • Kalkınma ekonomisi;
  • Küresel ekonomi.

Programın odak noktası, modern ekonomiyi takip etmek için önemli olan temel kavramlar, analitik araçlar ve nicel araçlar ve nicel analizler üzerinedir. Öğrenciler ekonomik sorunları belirleyebilir, sonuçları tahmin edebilir ve politikaları analiz edebilir.

Ekonomi Lisans Programı Mezunu için Kariyer Fırsatları

Kariyer fırsatlarınız kısmen uzmanlık konularınıza bağlı olacaktır, ancak İstinye Üniversitesi'nden mezun öğrencileri büyük olasılıkla sizin istediğiniz yerlere götürecektir. Mezunlarımız, kariyerlerini; bankacılık, kamu politikası oluşturma kurumları, ekonomik araştırma veya ticaret ve çok uluslu şirketler gibi alanlarda sürdürebileceklerdir.

Aynı zamanda, daha yüksek derecelerdeki ekonomi öğreniminizi ve akademik seviyedeki pozisyonları takip etmek isteyenler için Ekonomi programımız faydalı olacaktır.

Topkapı Kampüsü

İstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsü, Maltepe Mah., Edirne Çırpıcı Yolu, No.9 Zeytinburnu, İstanbul, 34010

Telefon: 0850 283 60 00
Eposta: info@istinye.edu.tr

Mlpcare Medicalpark Liv Hospital VM Medicalpark