İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Yrd. Doç. Dr. İsmail Safi,
Bölüm Başkanı

İstinye Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesindeki Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde eğitim süresi dört yıl olup, Lisans eğitimi verilmektedir. Bölümdeki eğitim dili Türkçedir.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, en dar anlamıyla siyasal sistemleri, siyasi aktörlerin ve kurumların faaliyetlerini inceleyen siyaset bilimi ile gene en dar anlamıyla kamu politikalarını araştıran ve kamu hizmetleri eğitimi sağlayan bir disiplin olan kamu yönetimi birlikte ele alınmaktadır. Kamu yönetimi ise kamu kurum ve kuruluşlarının yapılanmasını, yönetimini, ve politikalarının analizini ve değerlendirmesini yapan bir disiplindir. Bunun yanında, kamu yönetimi, kamu hizmetlerinde çalışmak isteyen kişilerin ihtiyaç duyduğu eğitimi sağlar.
Bu bağlamda, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, Türkiye’de ve dünyada gerçekleşen siyasi ve sosyal süreçleri, sorunları ve bu sorunların sebeplerini çözümleyebilen, vatandaşların siyasi yapılarla kurduğu ilişkileri bilimsel olarak ortaya koyabilen, sosyal bilimler yöntemleri kullanarak araştırma yapabilen ve alanı takip edebilen mezunlar yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Bölüm öğrencilerinin siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanındaki derslerle desteklenerek şu beceri ve donanımla mezun olmaları hedeflenmektedir:

 • Kutuplaşan ve korumacılığı benimseyen yeni siyasi dünya düzeninde başarılı olabilmek için gerekli birikimi ve öğrenme yeteneğini kazanmış;
 • Siyasi, sosyal, kültürel konulara analitik bir gözle bakıp, en etkin ve verimli model ve çözüm üretebilecek;
 • Uluslararası platformlarda ülke çıkarlarına hizmet edecek ve ülke haklarını uluslararası platformlarda savunabilecek;
 • Çok kültürlü ortamlarla barışık, disiplinler arası düşünebilen;
 • Günümüzün ve geleceğin evrensel eğitim ve araştırma standartlarında rekabet edebilecek;
 • Bilgisayar teknolojisini etkin ve verimli kullanabilen;
 • Takım halinde çalışmayı bilen, sosyal ve toplumsal sorumluluk sahibi olan;
 • Doğaya ve çevreye duyarlı,

Siyaset Bilimi ve Kamu yönetimi bölüm mezunları yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde demokratik kamu politikaları üretebilen, edindiği teorik siyaset bilimi bilgisini yararlı kamu politikalarının geliştirilmesinde kullanabilen, kamu kuruluşlarının işleyişini bilen ve kamu hizmetlerinin geliştirilmesine katkı sağlayan bir donanıma sahip olacaklardır.

Üniversitemiz, bölümde eğitimlerini sürdürecek öğrencilerin staj ve iş bulma konularının hızlı ve sürdürülebilir bir şekilde çözülmesini sağlamak için ilgili sektörde faaliyet gösteren önemli temsilcilerle görüşmeler yapmaktadır. Bu doğrultuda söz konusu bölümde yer alan uygulama derslerinin de sektör temsilcilerinin desteğiyle ilerlemesini sağlamak adına eğitim işbirliğine gitmektedir. Bu işbirliği, bölüm öğrencilerine önemli derecede avantaj sağlamaktadır.

Çağdaş istihdam paradigmasına göre yükseköğretim kurumlarında yetenek çeşitlendirilmesi önemlidir. Bu nedenle üniversiteler, öğretim programlarında öğrencilere çeşitli yetenekler kazandırmaktadır.

Bu bölümden mezun olacak öğrenciler, şu yetenekleri kazanacaklardır:

 • Orta öğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine yüksek öğrenim düzeyindeki dersler ve uygulamaya yönelik araç, gereçler ile desteklenen Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, öğrencilerine mesleki bilgi ve beceriyi kazandırır, onların temel literatüre hakim olmasını sağlar.
 • Bu alanda tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanıma, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde gerçekleştirir; uygulama için gereken teorik bilgileri ve düşünsel becerileri kullanır.
 • Paydaşlar ile ilişkilerde mesleki etik ilkelere uygun hareket eder.
 • Mesleği ile ilgili öğrenmeyi bağımsız olarak sürdürür ve öğrendiklerini uygulamaya dönüştürür.
 • Mesleki alanda yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur.
 • Sosyal bilimlerde etkin bir şekilde kullanılan bilişim altyapılarını yöneterek, daha etkin ve verimli çalışmalar gerçekleştirirler.

Bölüm mezunlarımız, yurt içinde ve yurt dışında kamuda ve özel sektörde çok geniş kariyer olanakları bulmakta, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği’nin çeşitli kuruluşlarında, Dışişleri Bakanlığı’nda, üniversitelerde, medyada ve özel şirketlerde çalışabilmektedir.

Topkapı Kampüsü

İstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsü, Maltepe Mah., Edirne Çırpıcı Yolu, No.9 Zeytinburnu, İstanbul, 34010

Telefon: 0850 283 60 00
Eposta: info@istinye.edu.tr

Mlpcare Medicalpark Liv Hospital VM Medicalpark