İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Sağlık Yönetimi Bölümü

Prof. Dr. Hacer Özgen Narcı,
Bölüm Başkanı

Neden Sağlık Yönetimi?
Dünyadaki gelişmelere paralel olarak ülkemizde de ekonomik, demografik, sosyal ve kültürel alanlarda yaşanan gelişmeler neticesinde, sağlık sistemimizin daha iyi yönetilme ihtiyacı artmıştır. Bu ihtiyacın karşılanması son derece önemlidir çünkü sağlık sisteminin temel amacı, ülke insanının sağlık düzeyinin korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesidir.
Bu amaca ulaşılması ise sağlık hizmetleri sunumunda, finansmanında, sistemin ihtiyacı olan girdilerin temininde, sağlık politikalarının belirlenmesinde ve performansın değerlendirilmesinde profesyonel bilgi ve becerilerle donatılmış sağlık yöneticilerini gerektirmektedir. Sağlık yöneticiliği mesleği, Türkiye’de yeni bir meslek olmamakla birlikte, yıldızı yakın zamanda parlayan bir meslektir. Sağlık sisteminin ve dolayısıyla insan sağlığının korunmasında, iyileştirilmesinde ve geliştirilmesinde aktif rol almak isteyen siz değerli arkadaşlarımız için sağlık yöneticiliği mesleği doğru bir tercih olacaktır.

Sağlık Yönetimi Bölümünün Amacı Nedir?
Bireylerin ve toplumun sağlık düzeyinin korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi temel amacına katkıda bulunan sağlık kurumlarının tasarlanmasına, işletilmesine, performansının değerlendirilmesine ve sorunlarının çözümüne liderlik edecek, inovatif düşünen, stratejik yönelimli ve etik değerlere bağlı sağlık yöneticileri yetiştirmektir.
Bunu da, sizlere “gerçek hayatla entegre bir eğitim” sağlayarak başarmayı hedefliyoruz. Bu konuda en büyük desteğimiz, ülkemizin en büyük hastaneler ağına sahip bir markası olan MLPCare Group’dur. Medical Park ve Liv Hastanelerimizin yöneticilerinin desteğini hem derslerinizde hem de mesleki uygulamalarınızda alabileceksiniz. Sevgili arkadaşlar, sizleri sağlık sektörünün sorunlarına daha etkili, daha verimli ve daha yenilikçi çözüm önerileri geliştirebilecek ve hatta sektörü yönlendirebilecek yeterliliğe sahip kılmak için, öğrenciliğinizden itibaren aktif bir şekilde bilimsel araştırma çalışmalarında rol alabileceğiniz şekilde çalışma hayatına hazırlamayı hedefliyoruz. Bunlara ilaveten, sizlerin aktif rol alacağı Sağlık Yönetimi Öğrenci Topluluğumuzun yapacağı faaliyetler ve İstinyelilik Manifestosu’ndan alacağınız destekle, sosyal yönünüzü de güçlendirmeyi hedefliyoruz. Ayrıca, başarılı öğrencilerimize daha okurken Medical Park Hastanelerimizde yarı zamanlı olarak çalışma imkanına tanınabilecek. Böylece gerçek hayatla mezun olmadan tanışma fırsatları olabilecek.

Mezunlarımız Nerede Çalışır?
Bölüm mezunlarımıza ‘Sağlık Yöneticisi’ unvanı verilmektedir.
Sağlık Yönetimi mezunları; Medical Park Hastanelerimizde, diğer özel hastanelerde, kamu hastanelerinde, üniversite hastanelerinde, kliniklerde, laboratuvarlarda, rehabilitasyon merkezlerinde, Sosyal Güvenlik Kurumunda, Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında, özel sigorta şirketlerinde, ilaç, tıbbi cihaz üreten endüstri kuruluşlarında, sağlıkla ilgili araştırma merkezlerinde, danışmanlık firmalarında ve üniversitelerde çalışabilmektedir.

Topkapı Kampüsü

İstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsü, Maltepe Mah., Edirne Çırpıcı Yolu, No.9 Zeytinburnu, İstanbul, 34010

Telefon: 0850 283 60 00
Eposta: info@istinye.edu.tr

Mlpcare Medicalpark Liv Hospital VM Medicalpark