İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Sağlık Yönetimi Bölümü

Prof. Dr. Hacer Özgen Narcı,
Bölüm Başkanı

İstinye Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesindeki Sağlık Yönetimi Bölümünde eğitim süresi dört yıl olup, Lisans eğitimi verilmektedir. Bölümdeki eğitim dili Türkçedir.

Neden Sağlık Yönetimi?

Dünyada sağlıkta ilerlemeler yaşlanan bir insan nüfusu ile birleştiğinde, hem iş anlayışı hem de sağlık hizmetleri işlevleri ve süreçleri hakkında derinlemesine bilgi sahibi olan sağlık yönetimi uzmanları için talebi arttırmaktadır.

Özel ve kamu sağlık kurumlarının hızla çağın şartlarına göre gelişerek çoğalması sağlık hizmeti organizasyonlarında verimliliği ve bakım kalitesini arttıracak sağlık yöneticiliğinde uzmanlaşmış kadrolara ihtiyacı arttırmaktadır.

Sağlık Yönetim Bölümünün Amacı Nedir?

Sağlık Yönetimi Bölümü; sağlık kurumlarının çağdaş yönetim anlayışı ile yönetilmesi, işletilmesi, planlanması, geliştirilmesi için gerekli bilgi ve beceriyi kazandırmak amacı ile Hastane Yönetimi, Sağlık İnsan Gücü Planlaması, Sağlık Finansmanı ve Maliyet Yönetimi, Sağlık Sigortacılığı, Sağlık Teknolojileri ve Kullanımı gibi konularda rekabetçi ve yenilikçi anlayış ile eğitim vermek amacı ile kurulmuştur.

Nasıl Bir Sağlık Yönetimi Bölümü?

Bölümümüz küresel bir bakışla Sağlık Yönetimi alanında araştırma geliştirme faaliyetlerinin yapılması, verilerin bilimsel kurallarla toplanması ve sağlık reformlarında öncü olacak sağlık hizmeti verme sürecini yönetebilecek profesyonel insan gücü yetiştirilmesini hedeflemektedir.

Öğrencilerimiz vaka incelemeleri, grup çalışmaları ve alan uygulamaları ile sağlık sektörünün tüm alanlarında karar vermede sorumlu ekiplerde lider olarak çalışmaya hazırlanacaktır.

Mezunlarımız Nerede Çalışır?

Bölümden mezun olanlara ‘Sağlık Yöneticisi’ ünvanı verilir. Sağlık Yönetimi mezunları; kamu hastaneleri, üniversite hastaneleri, özel hastaneler, klinikler, laboratuvarlar, rehabilitasyon merkezleri, danışmanlık firmaları, Emekli Sandığı, BAĞ-KUR, SSK gibi kuruluşların sağlık sigortası ile ilgili birimlerinde, özel sigorta şirketlerinde, ilaç, tıbbi cihaz üreten endüstri kuruluşlarında sağlık araştırma merkezlerinde çalışabilirler.

Topkapı Kampüsü

İstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsü, Maltepe Mah., Edirne Çırpıcı Yolu, No.9 Zeytinburnu, İstanbul, 34010

Telefon: 0850 283 60 00
Eposta: info@istinye.edu.tr

Mlpcare Medicalpark Liv Hospital VM Medicalpark